ورق پی وی سی ۱۰ میل
ورق پی وی سی ۱۰ میل

ورق پی وی سی که در هنگام برش نه کرنجه می کند و نه مانند برف شادی تمام محیط را کثیف می کند با تراکم عالی

not rated اطلاعات بیشتر
ورق پی وی سی ۸ میل
ورق پی وی سی ۸ میل

ورق پی وی سی که در هنگام برش نه کرنجه می کند و نه مانند برف شادی تمام محیط را کثیف می کند

not rated اطلاعات بیشتر