پک 10 کیلویی رزین و هاردنر ( شفاف )
پک 10 کیلویی رزین و هاردنر ( شفاف )

رزین اپوکسی مایعی است چسبناک شبیه به صمغ درختان ، با توجه به چسبندگی خوب و مقاومت های خوبی که نسبت به الکتریسیته، مواد شیمیایی، آب ، تنش های مکانیکی و تنش های حرارتی از خود نشان داده اند و … Continued

not rated اطلاعات بیشتر